Phương tiện truyền thông tại Cà Mau

Phương tiện truyền thông Top Description
Sắp xếp theo:
Xem trên bản đồ
Có 3 tin đang rao

New ! QUảng cáo trên sóng truyền hình đài Truyền hình Cà Mau chất lượng vượt trội!

Đây là tờ báo nói, báo hình, là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân Cà Mau. Đài PT-TH Cà Mau có chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, giáo dục pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Đồng thời phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật bồi dưỡng nâng cao đời sống tinh thần ch...

 • Thỏa thuận
 • Cà Mau, Cà Mau
 • Tp Cà Mau!
 • Truyền hình Cà Mau
 • Truyền hình
 • 06/06/2019

Nắm bắt cơ hội quảng cáo ngay trên sóng trên Truyền hình Cà Mau vơi giá ưu đãi!

là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân Cà Mau. Đài PT-TH Cà Mau có chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, giáo dục pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Đồng thời phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật bồi dưỡng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Phục vụ đắc lực c...

 • 2 triệu vnđ/30s
 • Cà Mau, Cà Mau
 • Cà Mau
 • Truyền hình Cà Mau
 • Truyền hình
 • 10/06/2019

Nắm bắt cơ hội quảng cáo trên sóng truyền hình đài Truyền hình Cà Mau chất lượng cao!

Truyền hình Cà Mau là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân Cà Mau. Đài PT-TH Cà Mau có chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, giáo dục pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Đồng thời phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật bồi dưỡng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dâ...

 • 35 triệu vnđ/30s
 • Cà Mau, Cà Mau
 • TP Cà Mau
 • Truyền hình Cà Mau
 • Truyền hình
 • 08/06/2019
Phương tiện truyền thông Bottom Description
Hỗ trợ dịch vụ
1900 0127
(1000đ/phút T2 - sáng T7 giờ hành chính)
Phương tiện truyền thông ở Cà Mau