Quảng cáo truyền thông

Rất nhiều tin rao về cách thức, giải pháp truyền thông cho sản phẩm, thương hiệu của bạn. Hãy thoải mái lựa chọn
Sắp xếp theo:
Xem trên bản đồ
Có 219 tin đang rao

Test Quảng cáo truyền thông trên ấn phẩm số 11

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 320 triệu vnd/năm
 • Quận 11, Hồ Chí Minh
 • gfr
 • gnj
 • Quảng cáo trên ấn phẩm
 • 29/03/2019

Test Quảng cáo truyền thông trên ấn phẩm số 12

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • Thỏa thuận
 • Đông Anh, Hà Nội
 • dfè
 • rth
 • Quảng cáo trên ấn phẩm
 • 29/03/2019

Test Quảng cáo truyền thông trên ấn phẩm số 13

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 280 triệu vnd/năm
 • Cao Phong, Hòa Bình
 • ửtf
 • teh
 • Quảng cáo trên ấn phẩm
 • 29/03/2019

Test Quảng cáo truyền thông trên ấn phẩm số 14

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • Thỏa thuận
 • Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • dfegfv
 • ygh
 • Quảng cáo trên ấn phẩm
 • 29/03/2019

Test Quảng cáo truyền thông trên ấn phẩm số 15

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 325 triệu vnd/năm
 • Cầu Giấy, Hà Nội
 • rfeyh
 • fdsrh
 • Quảng cáo trên ấn phẩm
 • 29/03/2019

Test Quảng cáo truyền thông trên ấn phẩm số 16

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • Thỏa thuận
 • Đống Đa, Hà Nội
 • thjrỵ
 • teh
 • Quảng cáo trên ấn phẩm
 • 29/03/2019

Test Quảng cáo truyền thông trên ấn phẩm số 17

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 295 triệu vnd/năm
 • Quỳnh Phụ, Thái Bình
 • bgjdft
 • Vũ Đô
 • Quảng cáo trên ấn phẩm
 • 29/03/2019

Test Quảng cáo truyền thông trên ấn phẩm số 18

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 290 triệu vnd/năm
 • Lạng Sơn, Lạng Sơn
 • ewtre
 • regrt
 • Quảng cáo trên ấn phẩm
 • 29/03/2019

Test Quảng cáo truyền thông trên ấn phẩm số 19

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 280 triệu vnd/năm
 • Hoằng Hóa, Thanh Hóa
 • r3ewqrf
 • Điện thoại
 • Quảng cáo trên ấn phẩm
 • 29/03/2019

test - bien quang cao - SMS 0203

Nhà thờ lớn: Nhà thờ chính được xây dựng từ năm 1891 với tên chính thức là Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi, nay là nhà thờ chính tòa của vị Giám mục Phát Diệm. Nhà thờ lớn dài 74m, rộng 21m, cao 15m, có bốn mái và có năm lối vào dưới các vòm đá được chạm trổ. Trong nhà thờ có 6 hàng cột gỗ lim (48 cột) nguyên khối, hai hàng cột giữa cao...

 • Thỏa thuận
 • Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
 • nam dinh
 • anh em
 • Quảng cáo qua SMS
 • 29/03/2019
 • Đã xác minh người đăng

test - bien quang cao - email 1525

Nhà thờ lớn: Nhà thờ chính được xây dựng từ năm 1891 với tên chính thức là Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi, nay là nhà thờ chính tòa của vị Giám mục Phát Diệm. Nhà thờ lớn dài 74m, rộng 21m, cao 15m, có bốn mái và có năm lối vào dưới các vòm đá được chạm trổ. Trong nhà thờ có 6 hàng cột gỗ lim (48 cột) nguyên khối, hai hàng cột giữa cao...

 • 2 triệu 500 nghìn vnd/nam
 • Hải Hậu, Nam Định
 • nam dinh
 • nam nhung
 • Quảng cáo qua email
 • 29/03/2019
 • Đã xác minh người đăng

test - bien quang cao - su kien 3

Nhà thờ lớn: Nhà thờ chính được xây dựng từ năm 1891 với tên chính thức là Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi, nay là nhà thờ chính tòa của vị Giám mục Phát Diệm. Nhà thờ lớn dài 74m, rộng 21m, cao 15m, có bốn mái và có năm lối vào dưới các vòm đá được chạm trổ. Trong nhà thờ có 6 hàng cột gỗ lim (48 cột) nguyên khối, hai hàng cột giữa cao...

 • Thỏa thuận
 • Lạng Giang, Bắc Giang
 • nam dinh
 • anh ha
 • Quảng cáo theo sự kiện
 • 29/03/2019
 • Đã xác minh người đăng

test - bien quang cao - bang dia 2

Nhà thờ lớn: Nhà thờ chính được xây dựng từ năm 1891 với tên chính thức là Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi, nay là nhà thờ chính tòa của vị Giám mục Phát Diệm. Nhà thờ lớn dài 74m, rộng 21m, cao 15m, có bốn mái và có năm lối vào dưới các vòm đá được chạm trổ. Trong nhà thờ có 6 hàng cột gỗ lim (48 cột) nguyên khối, hai hàng cột giữa cao...

 • Thỏa thuận
 • Lục Nam, Bắc Giang
 • nhu hoa
 • anh nhu
 • Quảng cáo băng đĩa
 • 29/03/2019
 • Đã xác minh người đăng

test - bien quang cao - an pham 2

Nhà thờ lớn: Nhà thờ chính được xây dựng từ năm 1891 với tên chính thức là Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi, nay là nhà thờ chính tòa của vị Giám mục Phát Diệm. Nhà thờ lớn dài 74m, rộng 21m, cao 15m, có bốn mái và có năm lối vào dưới các vòm đá được chạm trổ. Trong nhà thờ có 6 hàng cột gỗ lim (48 cột) nguyên khối, hai hàng cột giữa cao...

 • Thỏa thuận
 • Giá Rai, Bạc Liêu
 • nam dinh
 • anh thu
 • Quảng cáo trên ấn phẩm
 • 29/03/2019
 • Đã xác minh người đăng

test - bien quang cao - truyen hinh 2

Nhà thờ lớn: Nhà thờ chính được xây dựng từ năm 1891 với tên chính thức là Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi, nay là nhà thờ chính tòa của vị Giám mục Phát Diệm. Nhà thờ lớn dài 74m, rộng 21m, cao 15m, có bốn mái và có năm lối vào dưới các vòm đá được chạm trổ. Trong nhà thờ có 6 hàng cột gỗ lim (48 cột) nguyên khối, hai hàng cột giữa cao...

 • Thỏa thuận
 • Phong Điền, Cần Thơ
 • nam dinh
 • anh tuan
 • Quảng cáo truyền hình
 • 29/03/2019
 • Đã xác minh người đăng

test - bien quang cao - bao dien tu

Nhà thờ lớn: Nhà thờ chính được xây dựng từ năm 1891 với tên chính thức là Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi, nay là nhà thờ chính tòa của vị Giám mục Phát Diệm. Nhà thờ lớn dài 74m, rộng 21m, cao 15m, có bốn mái và có năm lối vào dưới các vòm đá được chạm trổ. Trong nhà thờ có 6 hàng cột gỗ lim (48 cột) nguyên khối, hai hàng cột giữa cao...

 • Thỏa thuận
 • Thuận Thành, Bắc Ninh
 • nam dinh
 • nam thanh
 • Quảng cáo trên báo điện tử
 • 29/03/2019
 • Đã xác minh người đăng