Quảng cáo truyền thông

Rất nhiều tin rao về cách thức, giải pháp truyền thông cho sản phẩm, thương hiệu của bạn. Hãy thoải mái lựa chọn
Sắp xếp theo:
Xem trên bản đồ
Có 219 tin đang rao

Test quảng cáo truyền thông phát thanh số 19

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 300 triệu vnd/năm
 • Đồng Hới, Quảng Bình
 • regfuy6
 • ấmề
 • Quảng cáo phát thanh
 • 29/03/2019

Test quảng cáo truyền thông phát thanh số 18

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 240 triệu vnd/năm
 • Mộc Châu, Sơn La
 • sq
 • ằmew
 • Quảng cáo phát thanh
 • 29/03/2019

Test quảng cáo truyền thông phát thanh số 17

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 26 triệu vnd/tháng
 • Đầm Hà, Quảng Ninh
 • dưqt
 • thrju
 • Quảng cáo phát thanh
 • 29/03/2019

Test quảng cáo truyền thông phát thanh số 16

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 240 triệu vnd/năm
 • Long Phú, Sóc Trăng
 • re
 • hgfjk
 • Quảng cáo phát thanh
 • 29/03/2019

Test quảng cáo truyền thông phát thanh số 15

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • Thỏa thuận
 • Đông Sơn, Thanh Hóa
 • trydkj
 • tygkm
 • Quảng cáo phát thanh
 • 29/03/2019

Test quảng cáo truyền thông phát thanh số 14

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 25 triệu vnd/tháng
 • Hải Lăng, Quảng Trị
 • dvfs
 • cd
 • Quảng cáo phát thanh
 • 29/03/2019

Test quảng cáo truyền thông phát thanh số 13

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • Thỏa thuận
 • Cầu Kè, Trà Vinh
 • dừ
 • gh
 • Quảng cáo phát thanh
 • 29/03/2019

Test quảng cáo truyền thông phát thanh số 12

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 250 triệu vnd/năm
 • Kiến Xương, Thái Bình
 • dừ
 • dsahf
 • Quảng cáo phát thanh
 • 29/03/2019

Test quảng cáo truyền thông phát thanh số 11

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 28 triệu vnd/tháng
 • Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu
 • rfew
 • ắngqe
 • Quảng cáo phát thanh
 • 29/03/2019

Test quảng cáo truyền thông phát thanh số 20

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • Thỏa thuận
 • Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • y5rt
 • dfrtghrt
 • Quảng cáo phát thanh
 • 29/03/2019

Test quảng cáo truyền thông trên truyền hình số 18

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 200 triệu vnd/năm
 • Bỉm Sơn, Thanh Hóa
 • ew3rf
 • uipolu9i
 • Quảng cáo truyền hình
 • 29/03/2019

Test quảng cáo truyền thông trên truyền hình số 17

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 25 triệu vnd/tháng
 • Huế, Thừa Thiên Huế
 • dsưqf
 • àngdevg
 • Quảng cáo truyền hình
 • 29/03/2019

Test quảng cáo truyền thông trên truyền hình số 16

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 242 triệu vnd/năm
 • Cờ Đỏ, Cần Thơ
 • ưdeqf
 • ằmdrưygh
 • Quảng cáo truyền hình
 • 29/03/2019

Test quảng cáo truyền thông trên truyền hình số15

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 24 triệu vnd/tháng
 • Sóc Trăng, Sóc Trăng
 • decvfhjde
 • dsgfvs
 • Quảng cáo truyền hình
 • 29/03/2019

Test quảng cáo truyền thông trên truyền hình số 14

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 240 triệu vnd/năm
 • Gò Công, Tiền Giang
 • déwyqf
 • vgh
 • Quảng cáo truyền hình
 • 29/03/2019

Test quảng cáo truyền thông trên truyền hình số13

Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốcvề Thương mại và Việc làm tại La Habana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn...

 • 22 triệu 500 nghìn vnd/tháng
 • Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
 • dewsbgdf
 • dhágfy
 • Quảng cáo truyền hình
 • 29/03/2019