Quy chế hoạt động

Vietnamads.vn là trung tâm thương mại điện tử phục vụ nhu cầu giới thiệu, mua bán trực tuyến bao gồm: Đăng tin rao bán/cho thuê dịch vụ quảng cáo, truyền thông.
Vietnamads.vn được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm hiểu thông tin trực tuyến về nhiều loại sản phẩm, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ truyền thông. Sứ mệnh mà Vietnamads.vn hướng tới là sẽ trở thành Sàn thương mại điện tử tin cậy trong thị trường Thương mại điện tử, là cầu nối thương mại giữa Nhà cung cấp dịch vụ và Người mua/thuê dịch vụ, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

I. Nguyên tắc chung
Sàn giao dịch TMĐT Vietnamads.vn do Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Long Anh (Công ty) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Vietnamads.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Vietnamads.vn và các bên liên quan cung cấp.
Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin sản phẩm được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Vietnamads.vn.
Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử Vietnamads.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.
Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên Vietnamads.vn phải minh bạch và chính xác.
Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Vietnamads.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Vietnamads.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Vietnamads.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Vietnamads.vn.

II. Quy định chung
Tên Miền Sàn Giao dịch Thƣơng mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT Vietnamads.vn do Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Long Anh phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: Vietnamads.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Vietnamads.vn”).
Định nghĩa chung:
Đối tác/ Nhà cung cấp (NCC): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Vietnamads.vn bao gồm: đăng tin rao vặt trực tuyến, đăng tin giới thiệu sản phẩm, đăng tin khuyến mại sản phẩm/dịch vụ.
Người mua/thuê dịch vụ/ thuê dịch vụ (khách hàng): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên Vietnamads.vn của Nhà cung cấp dịch vụ. Người mua/thuê dịch vụ có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.
Thành viên: là bao gồm cả nhà cung cấp và người cần mua/thuê dịch vụ
- Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Vietnamads.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website.
- Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Vietnamads.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT.
- Khi bạn đăng ký là thành viên của Vietnamads.vn, thành viên hiểu rằng:
+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
+ Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của thương nhân hợp pháp đã công bố trên sàn.
- Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Vietnamads.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Vietnamads.vn.

Đọc kĩ tất cả tại đây